Project Description

Offshore

Wij hebben voor verschillende Nederlandse, Engelse en Duitse opdrachtgevers werkzaamheden offshore uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is een uitgebreid veiligheidsplan opgesteld om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die offshore worden gesteld. Alle mensen die offshore werkzaamheden verrichten hebben zijn getraind volgens o.a. BOSIET, NOGEPA en GWO.

De te volgens procedures en kwaliteitsnormen worden beschreven in een work method statement welke door de klant wordt goedgekeurd. Ook zijn hierin de manier en layout van kwaliteitsrapportages verwerkt zodat duidelijk is voor de opdrachtgever wat deze hiervan kan verwachten.

Wij nodigen u uit om onze kwalificaties en referenties op te vragen voor deze werkzaamheden.